Ranisan® 75 mg

ranitidini hydrochloridum

Přípravek se užívá ke zmírnění příznaků pálení žáhy, žaludečního překyselení a nevolnosti.

Ranisan® 75 mg patří do skupiny léků, které snižují tvorbu kyselé žaludeční šťávy a působí proti vzniku žaludečních vředů. Užívá se ke zmírnění příznaků pálení žáhy, žaludečního překyselení a nevolnosti. Přípravek mohou používat dospělí od 18 let. Mladiství od 16 let mohou přípravek užívat pouze na doporučení lékaře.

Ranisan® 75 mg se rychle vstřebává ve střevě a jeho účinek není ovlivněn současnou náplní žaludku. Po podání jedné tablety nastupuje účinek během půl hodiny a trvá po dobu 9 hodin.

Ranisan® 75 mg se nesmí užívat při přecitlivělosti na jeho složky a při zhoubné povaze vředové choroby. Pro užívání přípravku v těhotenství a v období kojení musí být zvlášť závažné důvody; v tomto případě je možno přípravek užívat pouze se svolením lékaře.

Indikace:

Krátkodobá a symptomatická léčba příznaků typu pálení žáhy, žaludečního překyselení a nevolnosti.

Dávkování:

Obvykle se užívá 1 tableta při obtížích, v průběhu 24 hodin lze užít 2 tablety.

Celková doba léčby bez vědomí lékaře by neměla přesáhnout 5 dní.

Balení:

10 potahovaných tablet

Složení:

Ranitidini hydrochloridum 84 mg odpovídající ranitidinum 75,26 mg v 1 potahované tabletě.

Výrobce:

PRO.MED.CS Praha a. s., Telčská 377/1, Michle, 140 00 Praha 4, Česká republika

Ranisan® 75 mg je lék k vnitřnímu užití. Obsahuje ranitidini hydrochloridum. Přípravek je volně prodejný a není hrazen z prostředků zdravotního pojištění. O aktuální dostupnosti se můžete informovat zde. Před použitím je nutné pečlivě přečíst příbalovou informaci. Více informací o Ranisan® 75 mg získáte na www.promed.cz.

Pozastavení registrace léčivých přípravků RANISAN 75 MG a RANISAN 150 MG POTAHOVANÉ TABLETY

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o pozastavení registrace léčivých přípravků RANISAN, 75 mg, tbl.flm. (reg. č. 09/132/01-C) a RANISAN, 150 mg, tbl.flm. (reg. č. 09/287/90-C).

V souladu s rozhodnutím Evropské komise ze dne 24. 11. 2020 týkajícím se registrací humánních léčivých přípravků obsahujících léčivou látku „ranitidin“, vydaným v rámci článku 31 směrnice 2001/83/ES, byla s účinností od 13. 1. 2021 pozastavena registrace léčivých přípravků RANISAN, 75 mg, tbl.flm. a RANISAN, 150 mg, tbl.flm.

Po dobu pozastavení registrace nesmí být léčivý přípravek uváděn na trh, distribuován, přítomen v oběhu, vydáván a používán ve zdravotnických zařízeních za účelem poskytování zdravotních služeb, používán k reklamním ani informačním účelům.

Důvody pozastavení registrace a další informace jsou k dispozici na stránkách Ústavu a Evropské komise.